Haber

PayPal ve Apple Pay için yeni yasa yayınlandı

Türkiye’de uzun bir süredir kullanılamayan PayPal, iPhone’da yer alan NFC tabanlı ödeme hizmeti Apple Pay gibi gelişmiş ödeme sistemleri ve X, Facebook, Instagram gibi yurtdışı tabanlı şirketleri ilgilendiren yeni yasa yayınlandı. Buna göre PayPal ve Apple Pay için tüm engeller ortadan kalkmış olabilir.

PayPal ve Apple Pay aktif olabilir! Yeni yasa yayınlandı

Dün gece yayınlanan Resmi Gazete kararlarında yer alan 6698 sayılı KVKK’nın 9. maddesinde önemli bir değişiklik yapıldı. Buna göre yurtdışı kuruluşlu global şirketler, örneğin Meta, X, PayPal, Apple Pay vb. bünyelerinde tuttukları kullanıcılara ait kişisel verileri, kendi ülkelerinde barındırabilecek. Ancak bunu yapması için de yeterlilikleri karşılaması beklenecek.

Dünyada en yaygın ödeme sistemlerinden olan PayPal ve temassız ödeme yöntemlerinden olan Apple Pay, BDDK’nın uygun bulmamasının yanı sıra kişisel veri noktasında da hiçbir verisini Türkiye’de tutmak istemiyordu.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. Maddesinde Yapılan Değişiklikler Özeti

Yeterlilik Kararı:

Kişisel verilerin aktarılacağı ülke, sektör veya uluslararası kuruluş için Kurul tarafından yeterlilik kararı verilirse, veri sorumlusu ve veri işleyenler bu ülkeye veri aktarabilir.

Yeterlilik kararı 4 yılda bir gözden geçirilir ve gerekli görüldüğünde değiştirilebilir, askıya alınabilir veya kaldırılabilir.

Yeterlilik kararı verilirken dikkate alınacak kriterler şunlardır:

Karşılıklılık durumu

Kişisel verileri koruma mevzuatı ve uygulaması

Bağımsız ve etkin veri koruma kurumunun varlığı

Uluslararası sözleşmelere taraf olma durumu

Küresel veya bölgesel kuruluşlara üye olma durumu

Yeterlilik Kararının Bulunmaması Durumu:

Yeterlilik kararı yoksa, aşağıdaki uygun güvencelerden biri sağlanırsa veri aktarımı yapılabilir:

Uluslararası sözleşme niteliğinde olmayan anlaşma ve Kurul izni

Bağlayıcı şirket kuralları ve Kurul onayı

Kurul tarafından ilan edilen standart sözleşme

Yeterli korumayı sağlayacak yazılı taahhütname ve Kurul izni

Arızi Aktarım Haller:

Yeterlilik kararı ve uygun güvenceler yoksa, aşağıdaki hallerde arızi olarak veri aktarımı yapılabilir:

İlgili kişinin açık rızası

Sözleşmenin ifası veya öncesi tedbirler için zorunluluk

Kişi yararına sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunluluk

Üstün kamu yararı

Bir hakkın korunması için zorunluluk

Acil durumlar

Kamuya açık sicilden aktarım

Bu haller kamu kurumlarının kamu hukukuna tabi faaliyetlerine uygulanmaz.

Sonraki Aktarım ve Uluslararası Kuruluşlar:

Yurt dışına aktarılan kişisel verilerin sonraki aktarımı ve uluslararası kuruluşlara aktarımı da bu kanun kapsamında değerlendirilir.

Diğer Hususlar:

Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi zarar göreceği durumlarda Kurul izniyle veri aktarımı yapılabilir.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Söz konusu kanun teklifine ait tüm kararları buradan okuyabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu